» Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

CHỦ ĐỀ I: RÚT GỌN BIỂU THỨC VÀ BÀI TOÁN PHỤ

A. Lý thuyết.

1. Các công thức biến đổi căn thức.

2. Điều kiện để biểu thức xác định.

3. Các bước rút gọn một biểu thức.

B. Các dạng bài tập và phương pháp giải.

Dạng 1: Rút gọn căn thức chứa số.

Dạng 1: Rút gọn biểu thức.

Dạng 3. Tính giá trị cuả biểu thức A khi

Dạng 4. Tìm giá trị của biến khi biết giá trị của biểu thức.

Dạng 5. So sánh biểu thức A với hằng số k hoặc biểu thức B.

Dạng 6. Tìm giá trị nguyên để của x để biểu A có giá trị nguyên.

Dạng 7. Tìm giá trị của x để biểu A có giá trị nguyên.

Dạng 8. Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức.

Dạng 9. Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất của biểu thức.

Dạng 10. Chứng minh biểu thức A luôn luôn âm hoặc luôn luôn dương.

C. Giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc về các bài có liên quan đến chủ đề.

CHỦ ĐỀ II: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Giải và biện luận hệ phương trình

A. Lý thuyết.

1. Hệ phương trình cơ bản.

2. Hệ phương trình không cơ bản.

3. Hệ phương trình chứa tham tham số.

B. Các dạng bài tập và phương pháp giải.

Dạng 1. Giải hệ phương trình cơ bản.

Dạng 2. Giải hệ phương trình không cơ bản.

Dạng 3. Giải và biện luận hệ phương trình chứa tham tham số.

C. Giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc về các bài có liên quan đến chủ đề.

Phần II: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

A. Lý thuyết.

B. Các dạng bài tập và phương pháp giải.

Dạng 1.  Bài toán có nội dung “Số học”.

Dạng 2. Bài toán cổ.

Dạng 3. Bài toán có nội dung “Hình học”.

Dạng 4. Toán chuyển động.

Dạng 5. Toán làm chung, làm riêng.

Dạng 6. Bài toán liên quan đến “Năng suất-Đo lường”.

Dạng 7. Bài toán có liên quan nội dung “Lý-Hóa”.

Dạng 8. Các bài toán liên quan đến: tăng dân số, lãi ngân hàng, khuyến mãi, …

C. Giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc về các bài có liên quan đến chủ đề.

CHỦ ĐỀ III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI - ĐƯỜNG THẲNG - PARABOL

A. Lý thuyết.

1. Hàm số   .

2. Hàm số .

3. Phương trình bậc hai một ẩn.

4. Hệ thức Vi - ét và ứng dụng.

5. Phương trình quy về phương trình bậc hai.

6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai.

B. Các dạng bài tập và phương pháp giải.

Dạng 1. Tính giá trị của hàm số  tại

Dạng 2. Xác định tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Dạng 3. Vẽ đồ thị hàm số

Dạng 4. Giải phương trình bậc hai.

Dạng 5. Giải và biện luận phương trình bậc hai.

Dạng 6. Giải hệ phương trình có hai ẩn số.

Dạng 7. Tìm tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng.

Dạng 8. Biện luận sự tương giao giữa đường thẳng với parabol. 

Dạng 9. Tìm điểm cố định của đường thẳng phụ thuộc tham số.

Dạng 10. Xác định m sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng phụ thuộc tham số m đạt cực trị.

Dạng 11. Hệ thức vi - ét và ứng dụng. Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm của phương trình không phụ thuộc tham số.

Dạng 12. Giải và biện luận phương trình trùng phương.

Dạng 13. Giải một số phương trình, hệ phương trình bậc cao.

Dạng 14. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai. Tổng hợp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình hoặc phương trình.

C. Giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc về các bài có liên quan đến chủ đề.

CHỦ ĐỀ IV: CỰC TRỊ -  GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

A. Lý thuyết.

1. Bất đẳng thức Cauchy.

2. Một số bổ đề thường dùng.

3. Giải phương trình chứa căn thức.

B. Các dạng bài tập và phương pháp giải.

Bài toán Min - Max.

Dạng 1. Kĩ thuật khai thác giả thiết.

Dạng 2. Kĩ thuật chọn điểm rơi.

Dạng 3. Kĩ thuật Cô - si ngược dấu.

Giải phương trình chứa căn thức.

Dạng 1. Sử dụng biến đổi đại số.

Dạng 2. Đặt ẩn phụ.

Dạng 3. Đánh giá.

C. Giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc về các bài có liên quan đến chủ đề.

CHỦ ĐỀ V: HÌNH HỌC PHẲNG

A. Kiến thức cần nhớ lớp 7.

B. Kiến thức cần nhớ lớp 8.

C. Kiến thức lớp 9: Hệ thức lượng trong tam giác vuông – Đường tròn.

D. Các dạng cơ bản.

E. Giải các bài toán có liên quan đến: Hệ thức lượng trong tam giác, trong đường tròn và một số định lý khác mà học sinh chưa được học trong chương trình toán lớp 9.

F. Kĩ thuật tư duy các dạng hay hỏi.

G. Giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc về các bài có liên quan đến chủ đề.

CHỦ ĐỀ VI: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

A. Lý thuyết về hình học không gian cấp THCS.

B. Các dạng cơ bản.

C. Giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc về các bài có liên quan đến chủ đề.

CHỦ ĐỀ VII: GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TRÊN TOÀN QUỐC CÁC NĂM GẦN NHẤT

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHỔ THÔNG LUYỆN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

A. Thời gian cả năm: 36 tuần  4 tiết/tuần = 144 tiết. Trong đó:

² Học sinh tự học theo Video: 108 tiết. (tương ứng 72 Video)

² Học sinh học online nghe hỏi đáp trực tiếp về chuyên đề liên quan đã học: 36 tiết.

Thời gian học 1 tuần: 4 tiết. Bao gồm 3 tiết học 2 video, 1 tiết học online. Nếu học sinh đã làm bài đạt yêu cầu thì không cần dự tiết online.

Thời gian học video tùy học sinh bố trí, mỗi buổi học học sinh mở 1 video theo chương trình để học.

Thời gian nghe hỏi đáp trực tiếp sẽ có thông báo trước.

B. Phương pháp học.

Bước 1: Học sinh mở video đúng theo chương trình quy định.

Bước 2: Học sinh nghe thầy cô giảng về lý thuyết (nếu có).

Bước 3: Khi đến phần bài tập áp dụng học sinh cho tạm dừng video, xem đề và tự làm bài.

- Nếu làm được bài tập áp dụng, học sinh mở video để đối chiếu bài làm của mình với bài giảng của thầy cô giáo và rút kinh nghiệm.

- Nếu không làm được thì học sinh mở video để nghe giảng bài, sau đó cho tạm dừng video và làm lại bài đó. Nếu vẫn không làm được thì ghi ý kiến lại để hỏi giáo viên khi học online. Học sinh sẽ gửi câu hỏi qua địa chỉ quy định trước khi tham gia học online.

Nếu học sinh không tự làm bài tập mà chỉ nghe giảng thì sẽ không làm được bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

C. Các video.

1. Video 1: Lý thuyết căn bậc hai – căn bậc ba, rút gọn căn thức chứa số, rút gọn biểu thức.

2. Video 2: Tính giá trị cuả biểu thức A khi , tìm giá trị của biến khi biết giá trị của biểu thức, so sánh biểu thức A với hằng số k hoặc biểu thức B.

3. Video 3: Tìm giá trị nguyên để của x để biểu A có giá trị nguyên, tìm giá trị của x để biểu A có giá trị nguyên.

4. Video 4: Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức.

5. Video 5: Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất của biểu thức. Chứng minh biểu thức luôn luôn âm hoặc luôn luôn dương.

6. Video 6-7: Giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc về các bài có liên quan đến chủ đề rút gọn biểu thức.

7. Video 8: Lý thuyết về hệ phương trình, giải hệ phương trình cơ bản và hệ phương trình không cơ bản.

8. Video 9: Giải và biện luận hệ phương trình chứa tham tham số, giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc về các bài có liên quan đến chủ đề.

9. Video 10-11: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

10. Video 12: Giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc về các bài có liên quan đến hệ phương trình.

11. Video 13: Lý thuyết về phương trình bậc hai-Đường thẳng- Parbol,

tính giá trị của hàm số  tại   xác định tính đồng biến, nghịch biến của hàm số, vẽ đồ thị hàm số

12. Video 14: Giải phương trình bậc hai, giải và biện luận phương trình bậc hai, giải hệ phương trình có hai ẩn số.

13. Video 15: Tìm tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng, biện luận sự tương giao giữa đường thẳng với parabol, tìm điểm cố định của đường thẳng phụ thuộc tham số.

14. Video 16: Hệ thức vi - ét và ứng dụng. Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm của phương trình không phụ thuộc tham số, xác định m sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng phụ thuộc tham số m đạt cực trị.

15. Video 17: Giải và biện luận phương trình trùng phương, giải một số phương trình, hệ phương trình bậc cao.

16. Video 18-19: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai. Tổng hợp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình hoặc phương trình.

17. Video 20-21: Giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc về các bài có liên quan đến chủ đề phương trình bậc hai, đường thẳng và parabol.

18. Video 22-23: Cực trị.

19. Video 24: Giải phương trình vô tỉ.

20. Video 25-26: Giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT có liên quan đến chủ đề.

21. Video 27: Ôn tập lớp 7.

22. Video 28: Ôn tập lớp 8.

23. Video 29: Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

24. Video 30: Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

25. Video 31: Giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT có liên quan chủ đề.

26. Video 32-33: Đường tròn.

27. Video 34: Giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT có liên quan chủ đề.

28. Video 35-36: Góc với đường tròn.

29. Video 37-40: Giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT có liên quan chủ đề.

30. Video 41: Hình học không gian cấp cơ sở.

31. Video 42: Giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT có liên quan chủ đề.

32. Video 43-72: Giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT vào các trường trên toàn quốc. (30 video)